Thuis bevallen – een veilige optie?

21 november 2019
Bevalling

Als je zwanger bent, is het interessant om even stil te staan bij de verschillende opties die er zijn rond de geboorte van je kindje. Als het over bevallen gaat, zijn er drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is een ziekenhuisbevalling. Als je hiervoor kiest, begin je met je weeën thuis op te vangen en ga je vanaf een bepaald moment – heel vaak is dit wanneer je al een uur lang weeën om de vijf minuten hebt- richting het ziekenhuis om daar verder je weeën op te vangen om vervolgens te bevallen. Een tweede optie is poliklinisch bevallen. Poliklinisch bevallen houdt in dat je wel in het ziekenhuis bevalt, maar zo lang mogelijk met je eigen vroedvrouw thuis de weeën opvangt. De derde mogelijkheid is een thuisbevalling: zowel de arbeid als de bevalling vinden bij je thuis plaats.

Volgens het SPE (Studiecentrum Perinatale Epidemiologie) zijn er in 2018  in Vlaanderen en Brussel 62 812 vrouwen bevallen van een kindje. Hiervan kozen er 380 voor een thuisbevalling met hun eigen vroedvrouw. Dit komt overeen met ongeveer 0.5% van alle bevallingen. De grote vraag die vaak gesteld wordt wanneer het om thuis bevallen gaat, is of dit wel een veilige keuze is.

In september 2019 werd er een grootschalig onderzoek gepubliceerd. Dit onderzoek toont aan dat wanneer je een ongecompliceerde zwangerschap hebt, thuis bevallen even veilig is als bevallen in het ziekenhuis. Een ander onderzoek uit 2018 bevestigde deze resultaten al eerder. Beide studies hebben zowel complicaties bij de moeder als bij de baby bestudeerd; zoals bijvoorbeeld postpartumbloeding, perineumschade, nood aan reanimatie, nood aan opname van de baby, apgarscore,… . De resultaten tonen dat er geen verhoogd risico is op complicaties en dat er thuis beduidend minder interventies plaatsvinden waardoor de kans op een natuurlijke bevalling groter is.

We kunnen dus zeggen dat thuis bevallen zeker veilig is!

De grootste voorwaarde om thuis te kunnen bevallen, is dus dat je een ongecompliceerde zwangerschap hebt. We gebruiken hiervoor de verloskundige indicatielijst. Dit is een lijst van allerlei ‘aandoeningen’ of complicaties die aanwezig kunnen zijn voor of tijdens je zwangerschap en tijdens of na je bevalling. Alle factoren moeten goed zitten, voordat we kunnen spreken van een ongecompliceerde zwangerschap.

Wist je dat

  • we jaarlijks tussen de 30 en de 40 thuisbevallingen begeleiden
  • we steeds met twee vroedvrouwen bij de bevalling zijn
  • onze auto’s volgeladen zijn met materiaal voor thuis bevallingen
  • je thuis kan kiezen waar je bevalt; in de living, in de keuken, in de slaapkamer,…
  • je in verschillende houdingen kan bevallen; in bad, op de baarkruk, al hurkend,…
  • ongeveer 50% van de thuis bevallingen kiest voor een onderwater bevalling

Denk je na over thuis bevallen, of heb je hier vragen over? Laat het ons zeker weten!
Wil je meer weten over de onderzoeken? Hieronder vind je de link terug.

© LEVENSLICHT 2020
Loading...